Görüş Bildir

?Beyaz Miting? için çağrı

Diyarbakır'da bulunan sağlık meslek örgütleri, 15 Mart?ta Ankara?da düzenlenecek miting için yaptıkları açıklamada, sağlıkta şiddete karşı hazırladıkları 5 maddelik taleplerinin karşılanmaması halinde 17 Nisan?da greve gideceklerini duyurdu.

Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Eczacılar Odası, Diyarbakır Diş Hekimleri Odası, Diyarbakır Veteriner Hekimler Odası, Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şubesi ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Diyarbakır Şubesi ortak bir açıklama ile 15 Mart’ta Ankara’da yapılacak olan “Sağlıkta Şiddete Karşı Beyaz Miting”e katılacaklarını duyurdular.

Sağlıkçıların “Şiddet Varsa Hizmet Yok” başlıklı açıklamasını Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Mehmet Şerif Demir okudu. Açıklamada, “Tıbbın kurucuları İstanköylü Hipokrat’tan, Bergamalı Galen’den bu yana burada, bu topraklardayız. Hayata ve topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak emeğimizle, bilgimizle, uzun yıllar süren eğitim ve mesleki deneyimlerimize dayalı birikimimizle insanlara hizmet veriyoruz. Ancak, ne yazık ki sürekli olarak hedef gösterilmekten, polikliniklerde, acillerde, ameliyathanelerde, hastanelerde, ASM’lerde, TSM’lerde her gün, her saat şiddete maruz kalmaktan mesleklerimizi yapamaz hale geldik. Kışkırtılmış sağlık talebinin yarattığı kışkırtılmış şiddetin kurbanı olmaktan; sözlü, fiziksel saldırıya uğramaktan, darp edilmekten, yaralanmaktan, arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı kaybetmekten bıktık, usandık” ifadelerine yer verildi.

SAĞLIKÇILARDAN 5 TALEP

Açıklamada, sağlıkta şiddetin son bulması için 5 acil tedbirin hayata geçmesi gerektiği vurgulandı. TTB’nin hazırladığı, sağlık emek ve meslek örgütlerinin desteklediği 5 acil tedbir şöyle sıralandı:

1) TTB’nin hazırladığı sağlık emek ve meslek örgütlerinin desteklediği “sağlıkta şiddet yasa tasarısı” meclis tarafımdan hemen yasalaştırılsın

2) Sağlık hizmeti sunarken yaşanan şiddet iş yeri kazası ve meslek hastalığı olarak değerlendirilsin

3) Muayene randevuları hastaya yeterli süre ayrılacak şekilde düzenlensin

4) Acil servislerde sadece acil hastalara hizmet verilsin

5) Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilsin, sevk zinciri uygulamasına geçilsin.
Etiketler: |