Görüş Bildir

'HDP radikal tavır sergilemeli'

Terör soruşturması ve belediye başkanlarının görevden alınmasına yönelik HDP?nin ne yapması gerektiği üzerine 3 büyükşehirde yapılan saha araştırmasında ?Radikal tavır sergilenmeli? fikri öne çıktı. Katılımcıların yüzde 81.3?ü ise görevden alınmalara karşı çıktı.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, öz kaynaklarına dayanarak 8-10 Kasım 2019 tarihinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimindeyken Baykanların görevden alınarak, yerlerine kayyım atanmasına ilişkin Diyarbakır, Van ve Mardin’de yaptığı saha araştırmasında, halkın kayyumlara destek düzeyi ve HDP’den beklentileri ölçüldü. Toplamında 631 kişi ile yüz yüze tesadüfi anket yöntemi ile yapılan çalışmada, katılımcılar HDP’nin ne yapması gerektiği üzerine de fikir belirtti.

DESTEK YÜZDE 9.5

“Kayyum Atamalarını Destekliyor Musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 81,3’ü desteklemezken, yüzde 9,5’i “Destekliyorum” yanıtını veriyor. “Kayyum Atamalarına Karşı HDP’nin Tavrını Yeterli Buluyor Musunuz?” sorusunu da yanıtlayan katılımcıların yüzde 62,5’i “Yetersiz Buluyorum” diyor.

‘HDP RADİKAL TAVIR SERGİLEMELİ’

“Kayyum atamalarına karşı HDP ne yapmalı?” sorusuna cevap verenlerin yüzde 36’sı “Kürt Halkıyla Birlikte Kazanımları Koruyarak, Radikal Tavır Sergilemeli.”, yüzde 11,6’sı “Fikrim Yok”, yüzde 10,8’i “Meclisten ve Tüm Belediyelerden Çekilmeli, Sivil İtaatsizlik”, yüzde 10,1’i “Yapabileceği Bir Şey Yok”, yüzde 9,2’si “HDP Kapsamlı Bir Özeleştiri Vermeli”, yüzde 9,2’si “Uluslararası Kamuoyu Oluşturmalı”, yüzde 5,7’si “Halkla Arasındaki Mesafeyi Kapatmalı”, yüzde 4,1’i “Hukuki Yollara Başvurmalı”, yüzde 2,4’ü “Diğer Siyasi Partilerle Birlikte Kayyuma Karşı İttifak Oluşturmalı”, yüzde 1’i “HDP’den Beklentim Yok” yanıtını veriyor.

GENÇ KESİM YETERSİZ BULUYOR

Kayyum atamalarına karşı HDP’nin tavrını yetersiz bulanların yaş ağırlığı özelikle genç kesimden geliyor olması dikkati çekiyor. Bu kapsamda, 18-24 yaş aralığı; farklı derecelerde olmak üzere toplamda yüzde 20,6’sı HDP’nin tavrı için “Yeterli Buluyorum”, farklı derecelerde olmak üzere toplamda yüzde 53,4’ü “Yetersiz Buluyorum”, yüzde 26’sı “Fikrim Yok”, 25-34 yaş aralığı; farklı derecelerde olmak üzere toplamda yüzde 19,8’i “Yeterli Buluyorum”, farklı derecelerde olmak üzere toplamda yüzde 69,6’sı “Yetersiz Buluyorum”, yüzde 10,5’i “Fikrim Yok”, 35-44 yaş aralığı; yüzde 16,8’i “Yeterli Buluyorum”, farklı derecelerde olmak üzere toplamda yüzde 64,8’i “Yetersiz Buluyorum”, yüzde 18,4’ü “Fikrim Yok”, 45-54 yaş aralığı; farklı derecelerde olmak üzere toplamda yüzde 24,4’ü “Yeterli Buluyorum”, farklı derecelerde olmak üzere toplamda yüzde 59,4’ü “Yetersiz Buluyorum”, yüzde 16,2’si “Fikrim Yok”, 55-64 yaş aralığı; farklı derecelerde olmak üzere toplamda yüzde 33,4’ü “Yeterli Buluyorum”, farklı derecelerde olmak üzere toplamda yüzde 54,7’si “Yetersiz Buluyorum”, yüzde 11,9’u “Fikrim Yok”, 65 yaş ve üzerindekiler; yüzde 14,3’ü “Yeterli Buluyorum”, farklı derecelerde olmak üzere toplamda yüzde 42,9’u “Yetersiz Buluyorum”, yüzde 42,9’u “Fikrim Yok” yanıtını veriyor.

ÜNİVERSİTE MEZUNLARI İLK SIRADA

Kayyum atamalarına karşı HDP’nin tavrını yetersiz bulanların eğitim durumuna bakıldığında ise, Okur-Yazar olmayanlar yüzde 39,1; Diplomasız Okur-Yazar olanlar yüzde 50; İlkokul mezunlarında yüzde 57,2, Ortaokul mezunlarına, yüzde 68,6; Lise mezunlarında 64,5; Üniversite mezunlarında yüzde 70,6 ve Lisansüstü mezunlarında yüzde 69,3’ü buluyor.
Etiketler: | | |