Hayvan bakım ücreti yenilendi

Hayvan tanımlama ve veteriner biyolojik ürün ücretlerinin tahsiline ilişkin düzenleme

Hayvan bakım ücreti yenilendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen veteriner biyolojik ürünler ve hayvanların tanımlanmasında kullanılan araçların uygulanması sonucu hayvan sahipleri veya bakıcıları tarafından ödenmesi gereken ürün bedelleri ile uygulama ücretlerinin tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bakanlıkça hazırlanan "Veteriner Biyolojik Ürün ve Hayvan Tanımlama Araçlarının Bedelleri ile Uygulama Ücretlerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak 15 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

HAYVAN TANIMLARA ÜCRETLERİ

Buna göre, veteriner biyolojik ürünler ve hayvanların tanımlanmasında kullanılan tanımlama araçlarının ücreti ve uygulanması sonucu hayvan sahipleri veya bakıcılarınca ödenecek ücretler, çiftçinin muvafakati alınarak Bakanlıkça yapılacak tarımsal destekleme hak edişlerinden mahsup edilebilecek.

Çiftçi muvafakatinin olmaması veya alınacak ücreti karşılayacak tarımsal destekleme hak edişinin bulunmaması halinde tahsilat, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, il müdürlükleri döner sermaye işletmeleri aracılığıyla sağlanacak.

Sığır cinsi ile koyun ve keçi türü hayvanların veteriner biyolojik ürün uygulamalarına ilişkin kayıtlar için sadece Hayvan Bilgi Sistemi (HBS) çatısı altında yer alan Veteriner Bilgi Sistemi (VETBİS), diğer tür hayvanlarda uygulanacak biyolojik ürün kayıtları için ise Aşı Takip Sistemi (ATS) kullanılacak.

VETBİS'te büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için aşılama kayıtları her bir işletme özelinde ayrı ayrı sisteme girilecek.

Göçer yetiştiricilerin hayvanlarına yapılacak veteriner biyolojik ürün ve tanımlama uygulamaları için tarımsal desteklemeler üzerinden mahsuplaşma yapılmayacak.

TAHSİLAT NASIL YAPILACAK

Kamu iktisadi teşebbüsleriyle kamu tüzel kişiliği bünyesinde bulunan hayvancılık işletmelerinde görev yapanlar, hayvancılık işletmelerinde sözleşmeli olarak görev yapanlar ve kendi işletmesi için küpeleme yetki devri olanlar tebliğ kapsamındaki mahsuplaşma ödemelerinden yararlandırılmayacak.

Tebliğin yürürlük tarihinden önce olan tanımlama ya da biyolojik ürünlerin uygulamalarına ilişkin ücretler, kayıt tarihleri yürürlük tarihinden sonra olsa dahi, otomatik ya da manuel oluşturulacak kesinti ya da ödeme icmaline dahil edilmeyecek.

Yetki devri yapılması durumu da dahil olmak üzere veteriner biyolojik ürün ve tanımlama araçları uygulamaları için elden para tahsil edilemeyecek ve tebliğin yürürlük tarihinden itibaren hayvanların tanımlanması ve veteriner biyolojik ürün uygulama ücreti makbuzu düzenlenmeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı