BERAT KANDİLİ…

Regaip, Miraç derken Berat Kandili’ne de nail olduk!.. Allah ömür ve sağlık verirse, Kadir gecesini de idrak ederiz!.. Berat Kandili, mübarek üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayının on beşinci gecesini içermektedir..

Bu mukaddes ve müstesna gecenin feyzine nail olmak üzere, gün boyu önemi, anlamı ve fazileti nedir?.. Berat ne demektir?. Bu gecede, inananlar ne yapmalı, ibadet şekilleri nelerdir, noktasında, elbette ki kendi ölçeğimizde araştırıyoruz, soruyoruz.. Bu minvalde de bende sizler için araştırma yaptım.. Ve sorulara dair yanıt bilgiler, not aldım!?.

Kandiller üzerinde, hasb-i hal edelim!.. Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Nefsin hesabını, kendimize göre kendimize sormaktır..

Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız ki, berat edilmeye nail olabilelim!… Çünkü Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte ve kendisine inananlara dağıtmaktadır…

***

Rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açar.. Bizleri sonsuz ikramlarına davet eder.. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağladığı gibi, kendimizi tüm hayat içtiması içerisinde gözden geçirme ve yenileme imkanını ve firmasını da sunmaktadır.

***

BERAT GECESİNDE NELER YAŞANDI..

Peki, Berat Gecesi’nde ne olmuştur?? Ve bu geceye neden Berat Gecesi denir?..  Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Ki buna da, inzâl denir…

***

Ramazan’ı Şerif’in son haftasına denk gelen Kadir Gecesi'nde ise Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in(S.A.V) kalbi üzerine vahiy olarak, ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır… Buna da tenzîl denir.

***

Peygamber Efendimiz (S.A.V.), Berat Gecesine ilişkin bir hadisi şerifinde şöyle buyurur.. Der ki; "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun.  Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim.  Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' demiştir"

***

 

İşte bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye Berat Gecesi denilmiştir.  Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır.

 

***

Her önemli iş bu gecede ayırd edilir.

İlâhi rahmet yayılır.

***

BERAT NE DEMEKTİR?.. Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da Berae kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi Beraet şeklinde geçmektedir.

***

Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.

***

 

DUA VE İBADETLER..  Oruç Tutmak.. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in, Ramazan dışında en çok oruç tuttuğu ay, Şâban ayı idi. Hz. Ayşe (r.a.) şöyle dedi: “Resulullah hiçbir ayda, Şâban ayında tuttuğu oruçtan daha fazla oruç tutmazdı. Şâban ayının tamamını oruçlu geçirirdi.”

***

 

Bir çok alim ve molla bu geceye dair okunmasını istediği dualar şöyle, tarif edilmiştir… “Berât gecesi akşam namazından sonra üç kere Yasin sûresi ve her birinin sonunda bu Berât duâsı okunacaktır.

***

Birinci Yâsin-i Şerîften sonra bu duâ okunurken Allah’ın saîd kullarından olmak niyetiyle okunacaktır. İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyetiyle okunacaktır. Üçüncü defa okunurken kaza ve belâlardan emîn olup hayırlı rızık için okunacaktır.”

***

NAMAZ KILMAK..  En mühim hususlardan biri, namazdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

 

Yatsıdan sonra ikide bir selâm vermek üzere yüz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fâtiha’dan sonra on kere İhlâs-ı şerîf okunur. On defa İhlâs-ı şerîf okumaya kudreti olmayan beş veya üç kere okur. Bu namaz tamam oldukdan sonra okuyabildiği kadar salavât-ı şerîfe ve huzur-ı kalble tevbe ve istiğfar edip Allah Teâlâ Hazretleri’nden dünyevî ve uhrevî hâcetlerini taleb ve niyaz edecektir.”

KUR'AN-I KERİM OKUMAK.. Kur'ân'ın nüzuluyla ilgili mübârek iki gece vardır, Berat gecesi ve Kadir gecesi.  Allah dostları mübarek gecelerde çokça Kur’ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.

***

ŞÜKÜR ETMEK… Bu mübârek gecelerde Rabbimize çokça hamd etmeli ve şükür halinde bulunmalıyız. Rabbimizi zikretmeye daha çok önem verilmeliyiz..

***

SADAKA VERMEK.. Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belâlardan muhâfaza edeceği, buna ilâveten sadaka sahibini Muhabbetullâh’a nâil eyleyeceği unutulmamalıdır. Bu müstesnâ geceler de sadaka vermeye en güzel vesilelerdir.

***

Velhasıl, kapı açık, arada perde yok.. Ki perdeleyen de yok.. Öyle ise, bütün gün ve isyana rağmen, affetmeye hazır bir yaradan var; bizde Yüce Rabbimize inanarak, tereddüt etmeden affını istememiz gerekir..

***

Ötelemeye, geciktirmeye, ümitsizliğe koşmamamız gerekir.. Kapanmayan bir kapıyı niye fani ve ebedi dünya için, kilitleme gafletinde bulunuyoruz? Niye ve yine niye?.. Kim ki, Allah’tan daha zengin olabilir?.. Sahibimizden, yaratıcımızdan daha zengin ve merhametli bir Rab var mı ki, gaflet sahrasına kendimizi mahkum eder haldeyiz?.

***

Öyleyse uyanalım!.. Öyle de, gaflet sahrasından kendimizi arındıralım.. Ve Ramazan-ı Şerif öncesi, bu son istasyonda, kendimize tövbeye çekelim!? Duralım, durulanalım, temizlenelim, ahitleşelim… İman ve inanç noktasında karar verelim, ümitlenelim, koşuya başlayalım. Kötü maziyi ve sayfaları çok uzakta bırakıp güzele ve güzelliğe doğru koşalım ki, af ve mağfirete nail olabilelim…

***

Anne ve babamızın, eş ve çocuklarımızın; akraba, komşu ve dostlarımızın sıhhat ve selameti için Rabbimize niyazda bulunalım. Devletimizin bekası, milletimizin huzuru, ümmet-i Muhammed’in birlik ve beraberliği için Allah’a yalvaralım. Başta Gazze olmak üzere dünya üzerinde zalimlerin zulmü altında inleyen kardeşlerimizden kavli ve fiili dualarımızı eksik etmeyelim.

***

Her türlü kötülükten, haksızlıktan ve adaletsizlikten uzak duralım. Kırılan kalpleri onaralım, küskünlük ve dargınlıkları sonlandıralım. Üzerimizde hakkı bulunanlarla helalleşelim. Mazlum ve kimsesizlere el uzatmaya, haklı davalarında onların yanlarında olmaya, zalimlere ve destekçilerine karşı dik duralım..

***

Bu mübarek, mukaddes gecenin feyzinde dudaklarımızda Peygamberimizin bu geceye özgü, okuduğu dualar, akıp dursun.. Ve diyelim ki; "Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana, senden yine sana sığınırım. Sana gereği gibi hamdetmekten acizim. Sen kendini övdüğün gibi yücesin…”

***

Berat kandiliniz mübarek olsun…

***

GÜNÜN SÖZÜ?..

Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça kemale ermezsiniz.