MÜBAREK RAMAZAN AYI VE YÜCE DEĞERİ!?

Sevgili okurlar…

Bismillah deyip, niyet ettik! Bereket ve mağfiret mevsimi Ramazan-ı Şerif’e dahil olduk… Sevincin ve heyecanın coşkusuyla, Allahû Teâlâ’ya binlerce kez şükür... Bizi böylesine müstesna zaman dilimine kavuşturduğu için!

***

Ramazan Ay’ı, 12 Ay arasında seçilmiş, mukaddes bir aydır... Deriz ya 11 Ay’ın Sultanı... Bu ayı kutsal kılan oruç ayı olsa da insanlığı kurtuluşa erdiren “Kadir Gecesinin” bu ayda olmasıdır… Kur’an-ı Kerim, bu ayda, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in kalbi üzerine vahiy olarak inmiştir…

***

“İnnâ enzelnâhu fî leyleti-lkadr(i)..” Meali şöyle... “Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.” Kur’an-ı Kerim’de yer alan, “Kadir Suresi” bunu açıkça ifade ediyor... Ki bu sure 5 ayetten oluşmaktadır... Her satırında, Kur’an’ın yüceliğini, faziletini insanlara bildiriyor.

***

Din alimleri de ifade eder; “Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır” diye! Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde, denilen odur ki, Kadir Gecesi son 10 günün tekli gecelerine, rastlamaktadır… İşte buna, inanan Müslümanlar olarak, çok ama çok dikkat etmemiz gerekir…

***

Yoğunlukla tekli gecelerde daha bir fazla ibadetlerimizi icra etmemiz gerekir... Ki tüm ibadetlerimiz Kadir Gecesine rastlasın... O gecenin feyziyle birlikte, yapılan dualar Yüce Yaradana ulaşsın. İbadet esnasında, edilen dualar sırasında, Allah ile Kul arasında perde yoktur…

***

Kur’an’da bize bu 5 ayetten ibaret olan Kadir suresini özellikle bağımsız olarak Hz. Muhammed (S.A.V)’in kalbi üzerine vahiy olarak gelmiştir. Müslümanların bu aydaki bu geceyi çok önemle geçirmeleri gerekir... Her saniyesini ibadetle, dualarla, rahmet ve bereketle, ikmal etsin… Keşke herkese ve bize de nasip olsa o geceyi sabaha kadar ihya etmek, uyumamak, daima uyanık kalmak.  Müslümanlar için gerçekten bir kazanç fırsatıdır.

***

Rahmet-i İlahi bu ayda nazil olduğu için, herkese bunu nasip eder! Yeter ki inanarak, yaşayarak, bunu hissetsin ve kendini layık görsün! Oruç, namaz ve Kur’an-ı Kerimi okumak! Nitekim Kur’an-ı Kerim uyarıyor, “sakın ola gaflete ve dalalete ve de vesveseye kapılma” inanarak yaşa!

***

Ramazan öyle bir ibadet ayıdır ki Cenab-ı Allah, bu mübarek ayda meleklere, Müslümanlarla beraber ibadet yaptırıyor! Allahû Teâlâ’nın emri ve buyruğu üzerine özellikle Kadir gecesinde melekler göklerden yerlere inip yeryüzünde inananlarla birlikte, rahmet ayını geçiriyor...

***

Sevgili okurlar…

Ramazan ayı boyunca, gündüzlerimizi oruçla, gecelerimizi de namazla, ibadetle, duayla ve tabi ki Kur’an-ı Kerimi okumakla, okutmakla geçirmemiz gerekiyor... Bu bizim için hayır içerir... “Hayır ve günah defterimize” sevap noktasında, “kâr sahifesine ibadet zengini” diye yazılır… Zarar göstermiyor, kâr gösteriyor. Bu itibarla bu aydaki geçen tüm geceleri Teravih ve gece namazlarıyla geçirmemiz lazım.

***

Bakınız bu minvalde, Hadis-i Şerif var. Der ki, “İki namaz vakti arasındaki yapılan günahlar dahi affedilir.” Örnek verirsek... Farz-ı muhal Allah göstermesin, inanan bir kişi ikindiden sonra bir günah işledi… Eğer ki akşam namazını tam vaktinde kılarsa iki namaz arasında işlenen o günahları melekler amel defterine işlemiyor, yazmıyor… Bu da Allah’ın ne kadar Kerem ve Azamet sahibi olduğunun göstergesidir.

***

Bu hadis, Allahû Teâlâ’nın insanlara ne kadar rahmetle ve şefkatle yaklaştığını gösteriyor. Allah, kullarını cezalandırmayı istemiyor... Rahmetini kullarından esirgemez… Kulların da o lütf-u ilahiye layık olmaya gayret etmeleri gerekiyor.

***

Gafletle, dalaletle, oruç tutmamakla, namaz kılmamakla insan bir yere varamaz gidemez… Mutlak bir mahrumiyet içerisinde kalır. Dünya keferelerini de özellikle dünyayla teselli eder ki kıyamette onlar rahmet nasibine sahip olamazlar.

Bu itibarla bu dünya şaşaalarına, zenginliğine, varlıklarına aldanıp da ibadetlerini ihmal eden insanlar, unutmamalıdır ki çok büyük gaflet içerisinde yaşıyorlar.

Allah ne kadar mal verirse versin, o ilahi bir nimettir, ona teşekkür etmek gerekir. Onun teşekkürü de namazdır, oruçtur, zekattır. Onun için herkesin bu ayda kendi dengesini muhafaza etmesi lazım... Zekâtını, namazını, dualarını, Kur’an okumalarını çok çok önemsemesi lazım... İbadetini ön planda tutması gerekir...

***

Sevgili okurlar…

Önceki yazılarımda sıkça dile getirdiğim “ibadet parayla yapılmaz” hakikatini bir kez daha buradan haykırmak ve dile getirmek istiyorum… Çünkü manevi atmosferi istismar etmek isteyen çevreler olabilir... İşte bu din bezirganı dediğimiz dini ticarete ve kazanca, ranta alet eden girift şahsiyetlere, aman ha aman dikkat diyorum!

***

Ne olur, Kur’an-ı Kerim’i bu ayda para karşılığında okutmayın. Para karşılığında senelik devirler indiriliyor, cüzler okutuluyor. Bunların karşılığında alınan ücret geçersizdir. Haramdır... Veren de alan da günahkâr oluyor. Çünkü ibadetler hiçbir zaman menfaat karşılığında, çıkar karşılığında yapılmaz.

***

Kimse ey hoca “benim adıma, eşim adına, ölmüşlerim adına, sen bir Kur’an-ı Kerimi oku... Hatim indir… Ben sana Kur’an hediyesi vereceğim.?” Ya da Kur’an okuyan kişi “okumam karşılığında, bu kadar ücret veyahut da hediyemi vereceksin” demek!.. İkisi de hiçbir şekilde caiz değil…

***

Bilelim ki, parayla bazı sokak hocalarını, hafızlarını doyurmak, aldatıcı halleriyle onları ağırlamak İslam’a terstir. İslam’da yeri yoktur. İbadetler hiçbir zaman ücret karşılığında yapılmaz.

***

Bu itibarla dost ve kardeşlerimizi her zaman acizane uyarıyoruz. Boşuna bazı sokak hafızlarına ve çapulcu hocalara paralarınızı vermeyin boşa gider, size peşinen söylüyorum. Mezarlıklarda Yasin-i Şerif okutuluyor, ama para veriliyor. O da geçersizdir.

***

İbadetler çıkar karşılığında yapılmaz. Hulus-i kalple, vicdanın sadeliğiyle yapılır. Sade olmayan, çıkar için yapılan ibadetler geçersizdir… Ki böylesi anlayış ve uygulamalar aynı zamanda, İslam’ı ve Kur’an-ı Kerime olan inancı, dejenere eder! Aman ha aman; dikkatli olalım!

***

Bu vesileyle, Müslümanların vahdetine, dayanışmasına ve birlikte hareket etmesine vesile olması dileğiyle, idrak edeceğimiz Ramazan ayının bu anlamda yeni bir uyanışa ve dirilişe vesile olması temennisiyle, Ramazan-ı Şerefleriniz mübarek olsun…

En derin saygı ve sevgilerimle.